Dengki, Dosa Pertama

Ini kisah legendaris dua saudara: Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam. Berdasarkan tarikh yang dihimpun Ibnu Katsir, Hawa melahirkan 40 anak, dan selalu kembar: laki-perempuan. Bumi masih sepi, baru keluarga Adam. Aturan perkawinan pun disilang. Tak boleh menikahi kembaran. Jadi, Qabil harus menikahi Labuda, adik Habil. Sedangkan Habil mesti menikahi Iqlima, adik Qabil. Tetapi Qabil ngotot ingin menikahi adiknya. Iqlima memang lebih cantik dari Labuda. Solusinya Adam menyuruh mereka memberi kurban kepada Allah. Qabil berkurban hasil panen yang buruk, sedangkan kurban Habil berupa kambing yang gemuk. Alhasil, kurban Habil yang diterima. “…Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa” (QS  al-Maidah: 27).   

Continue reading “Dengki, Dosa Pertama”